Export 2 results:
Autor [ Títol(Desc)] Tipus Any
Filtres: First Letter Of Title is T and Autor is Marta Poblet  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Poblet M, Noriega P, Suquet J, Gabarro S, Redorta J.  2010.  Tecnologies per a la mediació en línia: estat de l’art, usos i propostes. Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. :873-940.
Noriega P, de Toro CLópez.  2009.  Towards a platform for on-line mediation. Proc. Workshop on Legal and Negotiation Decision Support Systems (LDSS 2009) in conjunction with ICAIL 2009. :67-75.