Esteu aquí

ITIA

Internacionalització de les Tecnologies basades en IA
febr. 2013 - febr. 2014
Investigador principal
Project description
El projecte “Internacionalització de les Tecnologies basades en IA” té com objectiu desenvolupar una metodologia que permetrà a l’IIIA participar mes activament en projectes europeus e internacionals. Es tindrà en compte un enfocament holístic dirigit a que cada proposta de projecte permeti traslladar les tècniques més avançades i coneixements desenvolupats en l’IIIA als sectors econòmics i productius que influeixen directament a una major competitivitat catalana i europea. Per aconseguir l’èxit de cada proposta plantegem quatre aspectes a considerar: el consorci, la temàtica, l’impacte i la transferència de tecnologia. La nostra metodologia buscará incidir en l’adequada consecució d’aquests aspectes mitjançant una sèries d’accions que definirem i desenvoluparem en el marc d'aquest projecte.