Most cited paper of the Annals of Pure and Applied Logic journal

09 Febrero 2012

The paper "Distinguished algebraic semantics for t-norm based fuzzy logics: Methods and algebraic equivalencies", by Cintula, P., Esteva, F., Gispert, J., Godo, L., Montagna, F., Noguera, C., is the most cited paper of the journal "Annals of Pure and Applied Logic" since 2007.

Más Actualidad

Ramon López de Mántaras, Director de nuestro Instituto, recibe el Premio Nacional "Julio Rey Pastor" de Investigación 2018 en Matemáticas y ...

A system for a combined Machine and Human feedback for learning music was the ultimate objective of the IIIA-CSIC’s coordinated European project...

El Circle de Directors TIC vaig reunir els Directors TICs al voltat de la presentació de les seves experiències amb intel·ligència artificial en...