TitleUltrapassant Babel: Mediació social i sistemes intel·ligents en el descobriment, filtratge, acreditació i personalització de continguts digitals
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsPlaza E
JournalQuaderns del CAC
Volume31-32
Pagination13-16
PublisherConsell de l'Audiovisual de Catalunya
Abstract

La convergència de continguts digitals transforma el model de distribució: d’un model de difusió centralitzat de continguts (de pocs centres a molts usuaris) a un model de comunicació reticular (de molts a molts). Aquesta transformació també afecta l’elaboració de continguts, que és a l’abast de qualsevol ciutadà amb un ordinador i connexió a Internet. El model de comunicació reticular és (en principi) simètric, en el sentit que qualsevol node pot ser alhora consumidor i creador de contingut, ja siguin dades, informació, coneixements o cultura. Aquest efecte democratitzador ha estat criticat amb l’anomenada objecció Babel: l’objecció diu que si tothom pot parlar, ningú no podrà escoltar degut a la cacofonia (la sobrecàrrega informacional) resultant. Si l’objecció Babel és certa, la democratització fracassarà i els ciutadans de la xarxa deixaran de ser contribuïdors actius per passar a ser a consumidors passius. Si es pot organitzar un esquema que permeti relacionar eficientment i còmodament els continguts i llurs destinataris, podrem ultrapassar l’objecció Babel

URLhttp://www.cac.cat/