TítolModelització de decisions: fusió d'informació i operadors d'agregació
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsTorra V, Narukawa Y
Series TitleManuals
Volume48
EditorServei de Publicacions de la UAB