Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Josep Suquet  [Clear All Filters]
2009
Poblet M, Noriega P, de Toro CLópez, Suquet J.  2009.  ODR i mediació en línia: estat de l'art i escenaris d'ús. Materials del llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Volum 1. :155-165.