TitleL'impacte dels articles i els seus índexs
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsTorra V, Narukawa Y
JournalButlletí de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial
Number39
Pagination14-17