TitleRaonament basat en Casos per Pronosticar Riscos a Llarg Termini en Pacients amb Diabetis Mellitus
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2000
AuthorsArmengol E, Palaudàries A., Plaza E
Conference NameProceedings of the
Pagination209-218
Abstract

En aquest article presentem DIRAS, una aplicació que dona suport al professional de la medecina en la determinació dels riscos de complicacions de pacients diabètics de forma individual. El patró de risc de cada pacient diabètic s'obté usant un mètode de raonament basat en casos anomenat LID. Per a cada pacient, LID determina el risc de cada complicació diabètica segons el risc assignat a pacients ja coneguts. A més, LID construeix una descripció que es pot interpretar com una explicació del risc obtingut.