CA | ES | EN
Computerització i ètica: un debat sobre els reptes actuals

L´ètica ha consistit, fins ara, en una relació dels éssers humans entre ells i guiada per ells mateixos, en condicions bàsiques de presencialitat, reciprocitat, discursivitat i intersubjectivitat, tot suposant en cada individu la capacitat de guiar la seva acció, més enllà de l´instint i dels interessos primaris, per l´aprenentatge social de pautes de conducta moral i l´aplicació d´aquestes a partir d´un procés individual de decisió basat en l´ús personal de les facultats de sentir, raonar, voler i reflexionar, comunes amb la resta d´individus.

La computerització transforma totes les esmentades facultats i condicions de decisió de la conducta moral. Hem de veure en quina mesura, i quins poden ser els principals inconvenients i avantatges en relació a allò que encara pensem com a “ètica”. O és que la noció d´aquesta també està en revisió? Ciència i filosofia tenen ara el repte de respondre i apuntar vers alguna direcció favorable als interessos de la humanitat.

Norbert Bilbeny i García és professor universitari, filòsof i escriptor, catedràtic d'ètica a la Universitat de Barcelona. Fou degà de la Facultat de Filosofia, essent escollit el 2011, des d'on va defensar un model d'internacionalització de la investigació catalana i la transferència societat-universitat. Actualment és director del Màster de Ciutadania i Drets Humans, i ho va ser del Màster d'Immigració i Educació intercultural. Entre la seva tasca pedagògica en destaquen estades de professor visitant a universitats estrangeres com ara la Universitat de Chicago, l'Institut Tecnològic i d'Estudis Superiors de Monterrey i la Universitat Loyola de Chicago. Va ser visiting scholar a Berkeley (Facultat de Dret), Harvard, Toronto, CNRS i Northwestern. Darrer llibre: La enfermedad del olvido. El mal del Alzheimer y la persona. http://www.norbertbilbeny.com