News Details

Enginyer/a de software, smartNorms4BIM
Enginyer/a de software, smartNorms4BIM

15/MAY/2020
15/MAY/2020

 

L’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC cerca contractar un/a ENGINYER/A DE SOFTWARE, a jornada completa o a mitja jornada, perquè s'incorpori a la seva Unitat de Desenvolupament Tecnològic en el marc del projecte smartNorms4BIM finançat per ACCIÓ (l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya).

El projecte smartNorms4BIM, que es realitza conjuntament amb l'empresa Enginyeria i Project Management (www.eipm.es), vol innovar mitjançant les TIC en la verificació del compliment de normes i codis en el sector de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció (AEC), per tal de fer un salt qualitatiu en la capacitat d'interoperabilitat entre els diferents agents involucrats, i millorar així significativament la gestió de projectes en aquest sector industrial. Per això es desenvoluparà un prototip experimental d'una eina que demostri donar suport computacional a la tasca de verificació, combinant tècniques de modelatge i gestió de la informació amb tècniques de la intel·ligència artificial. Un petit avanç en l'automatització del procés pot suposar una reducció important en temps, cost i risc d'error, a més d'orientar l'adopció d'aquelles tecnologies TIC que duran a una Administració electrònica de qualitat i eficient en la seva tasca de verificació de normes.

L’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC cerca contractar un/a ENGINYER/A DE SOFTWARE, a jornada completa o a mitja jornada, perquè s'incorpori a la seva Unitat de Desenvolupament Tecnològic en el marc del projecte smartNorms4BIM finançat per ACCIÓ (l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya).

El projecte smartNorms4BIM, que es realitza conjuntament amb l'empresa Enginyeria i Project Management (www.eipm.es), vol innovar mitjançant les TIC en la verificació del compliment de normes i codis en el sector de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció (AEC), per tal de fer un salt qualitatiu en la capacitat d'interoperabilitat entre els diferents agents involucrats, i millorar així significativament la gestió de projectes en aquest sector industrial. Per això es desenvoluparà un prototip experimental d'una eina que demostri donar suport computacional a la tasca de verificació, combinant tècniques de modelatge i gestió de la informació amb tècniques de la intel·ligència artificial. Un petit avanç en l'automatització del procés pot suposar una reducció important en temps, cost i risc d'error, a més d'orientar l'adopció d'aquelles tecnologies TIC que duran a una Administració electrònica de qualitat i eficient en la seva tasca de verificació de normes.

Requirements:

 • titulació de Grau en Enginyeria Informàtica
 • excel·lent destresa en programació, particularment en Python i Java
 • coneixements en tecnologies semàntiques (RDF, SPARQL, OWL, …)

A més a més, es valoraran:

 • coneixements en lògica computacional i verificació formal
 • coneixements en bases de dades orientades a grafs i programació visual
 • experiència en el sector d’AEC (arquitectura, enginyeria i construcció) i en processos de BIM (Building Information Modelling)
 • habilitats de comunicació i de treball en equip
 • bon coneixement de l’anglès
 • titulació de Grau en Enginyeria Informàtica
 • excel·lent destresa en programació, particularment en Python i Java
 • coneixements en tecnologies semàntiques (RDF, SPARQL, OWL, …)

A més a més, es valoraran:

 • coneixements en lògica computacional i verificació formal
 • coneixements en bases de dades orientades a grafs i programació visual
 • experiència en el sector d’AEC (arquitectura, enginyeria i construcció) i en processos de BIM (Building Information Modelling)
 • habilitats de comunicació i de treball en equip
 • bon coneixement de l’anglès

Salary: 

29.010,80€ bruts anuals (o 14.505,40€ en mitja jornada)
29.010,80€ bruts anuals (o 14.505,40€ en mitja jornada)

Duration: 

15 mesos
15 mesos

Workday: 

37,5 h/setmana (o 18,75 h/setmana en mitja jornada)
37,5 h/setmana (o 18,75 h/setmana en mitja jornada)

Workplace: 

IIIA-CSIC, Campus UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
IIIA-CSIC, Campus UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Start date: 

1 de setembre de 2020, o el més aviat possible
1 de setembre de 2020, o el més aviat possible

Closing date: 

15/JUN/2020
15/JUN/2020


Els interessats o interessades, envieu el vostre currículum en format PDF per email, amb l'assumpte “oferta de treball smartNorms” a: <blanca@iiia.csic.es>

Els interessats o interessades, envieu el vostre currículum en format PDF per email, amb l'assumpte “oferta de treball smartNorms” a: <blanca@iiia.csic.es>


CONTACT INFO

CONTACT INFO