News Details

Convocatòria de Tècnic de Projecte - Comunitat RIS3CAT MEDIA, IIIA - CSIC
Convocatòria de Tècnic de Projecte - Comunitat RIS3CAT MEDIA, IIIA - CSIC

23/NOV/2020
23/NOV/2020

 

La Comunitat RIS3CAT Media, en el marc del projecte nanoMOOCs, busca la incorporació d’un Tècnic de Projecte per executar tasques tècniques i de recerca del projecte. El projecte nanoMOOCs té com a objectiu incorporar en una mateixa plataforma d’aprenentatge en línia, basada en programari obert, eines de gamificació i personalització del contingut per incentivar als alumnes a seguir un itinerari formatiu, així com l’avaluació automatitzada de competències.

A continuació es descriuen les característiques d’aquesta plaça. Els interessats s’hauran d’adreçar a jsabater@iiia.csic.es.

Funcions a desenvolupar

● Integrar-se en un equip del projecte tecnològic format per empreses, universitats i centres tecnològics del sector Mèdia i orientat a l’àmbit de l’educació digital.
● Participació en el disseny d’un nanoMOOC adreçat a fomentar les STEM i en el seu test i validació. Participació en el pilotatge del nanoMOOC en l’àmbit STEM (activitat 2)
● Execució del pla de gènere i dades (activitat 4)

Requisits de participació

● Titulació universitària a nivell de master i/o doctorat en les àrees de física, matemàtiques o informàtica.
● Coneixements de llengua anglesa.
● Competències: Lideratge, treball en equip, eficàcia i rigor, capacitat de treballar en un entorn de recerca.
● Es valorarà: Participació prèvia en projectes de recerca i projectes interdisciplinaris. Coneixements avançats de tecnologia en IA. Capacitat de treballar amb especialistes d’altres àmbits. Coneixements de tècniques i software d’anàlisi de dades. 

Dades de la plaça

●    Incorporació: Immediata (15/01/2021)
●    Categoria: GRUPO 1 (100% de dedicació)
●    Adscripció: Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIIA-CSIC)
●    Durada prevista: 6 mesos
●    Retribució bruta anual: 29010€ 

Aquesta contractació està finançada per l’ajut “NanoMoocs”  (Referencia COMRDI18-1-0010) finançada per l’ Agència per a la Competititivat de l’Empresa – ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)

El termini per a les inscripcions finalitza el proper 04.12.2020.

La Comunitat RIS3CAT Media, en el marc del projecte nanoMOOCs, busca la incorporació d’un Tècnic de Projecte per executar tasques tècniques i de recerca del projecte. El projecte nanoMOOCs té com a objectiu incorporar en una mateixa plataforma d’aprenentatge en línia, basada en programari obert, eines de gamificació i personalització del contingut per incentivar als alumnes a seguir un itinerari formatiu, així com l’avaluació automatitzada de competències.

A continuació es descriuen les característiques d’aquesta plaça. Els interessats s’hauran d’adreçar a jsabater@iiia.csic.es.

Funcions a desenvolupar

● Integrar-se en un equip del projecte tecnològic format per empreses, universitats i centres tecnològics del sector Mèdia i orientat a l’àmbit de l’educació digital.
● Participació en el disseny d’un nanoMOOC adreçat a fomentar les STEM i en el seu test i validació. Participació en el pilotatge del nanoMOOC en l’àmbit STEM (activitat 2)
● Execució del pla de gènere i dades (activitat 4)

Requisits de participació

● Titulació universitària a nivell de master i/o doctorat en les àrees de física, matemàtiques o informàtica.
● Coneixements de llengua anglesa.
● Competències: Lideratge, treball en equip, eficàcia i rigor, capacitat de treballar en un entorn de recerca.
● Es valorarà: Participació prèvia en projectes de recerca i projectes interdisciplinaris. Coneixements avançats de tecnologia en IA. Capacitat de treballar amb especialistes d’altres àmbits. Coneixements de tècniques i software d’anàlisi de dades. 

Dades de la plaça

●    Incorporació: Immediata (15/01/2021)
●    Categoria: GRUPO 1 (100% de dedicació)
●    Adscripció: Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIIA-CSIC)
●    Durada prevista: 6 mesos
●    Retribució bruta anual: 29010€ 

Aquesta contractació està finançada per l’ajut “NanoMoocs”  (Referencia COMRDI18-1-0010) finançada per l’ Agència per a la Competititivat de l’Empresa – ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)

El termini per a les inscripcions finalitza el proper 04.12.2020.

Requirements:

(veure apartat anterior)

(veure apartat anterior)

Salary: 

29010
29010

Duration: 

6 mesos
6 mesos

Workday: 


Workplace: 

IIIA-CSIC
IIIA-CSIC

Start date: 

15/01/2021
15/01/2021

Closing date: 

04/DEC/2020
04/DEC/2020


Les persones interessades han de presentar la següent documentació:
1)    Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça jsabater@iiia.csic.es amb l’assumpte “Contracte NanoMOOCs”, adjuntant els documents indicats.

Les persones interessades han de presentar la següent documentació:
1)    Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça jsabater@iiia.csic.es amb l’assumpte “Contracte NanoMOOCs”, adjuntant els documents indicats.


Jordi Sabater Mir

jsabater@iiia.csic.es

Jordi Sabater Mir

jsabater@iiia.csic.es