News Details

Entitats i empreses, expandint l'ecosistema de IA català
Entitats i empreses, expandint l'ecosistema de IA català

24/FEB/2022
24/FEB/2022

 

El Mobile World Congress no serà l'únic esdeveniment tecnològic que tindrà lloc la primera setmana de març a Barcelona. L'ecosistema català d'Intel·ligència Artificial continua creixent. Aprofitant l'ocasió, aquest 1 de març, els principals centres de recerca de IA catalans es reuniran amb empreses capdavanteres del sector per a compartir experiències i debatre quins mecanismes poden facilitar la integració de la recerca i la indústria i crear aliances duradores per al desenvolupament de la IA.

El taller, que té com a objectiu crear aliances per a portar l'ecosistema català d'I+D en IA al següent nivell, comptarà amb més de trenta participants. L'esdeveniment abordarà les necessitats a les quals es poden enfrontar les petites i grans empreses que s'integren en aquest ecosistema. Les organitzacions que sustenten els pilars de l'estratègia catalana de IA explicaran la seva estructura i funcionament. Un parell d'empreses radicalment diferents explicaran els seus objectius. D'una banda, HUAWEI és un exemple de gran empresa i, per un altre, Enzyme Advizing Group és un exemple de PIME. Els ponents també parlaran d'experiències similars en altres ecosistemes de IA i discutiran en un panell amb tots els participants els mecanismes que poden facilitar el creixement de l'ecosistema.

L'organització d'aquest esdeveniment ha estat un esforç conjunt entre l'Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial de Catalunya (AIRA) i el centre d'excel·lència en IA Hermes de Leitat. Han comptat amb el suport del Centre d'Innovació en Tecnologia de Dades i Intel·ligència Artificial (CIDAI); l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial (OEIAC) i l'Aliança Digital Catalana per a la Intel·ligència Artificial (DCA-IA).

Per a més informació sobre el programa, es pot consultar la web de l'esdeveniment

ENG

Entities and companies, expanding the AI Catalan ecosystem

The Mobile World Congress will not be the only technology event that will take place the first week of March in Barcelona. The Catalan ecosystem on Artificial Intelligence continues to grow. On the occasion, this March 1, the main Catalan AI research centers will meet with leading companies in the sector to share experiences and discuss what mechanisms can facilitate the integration of research and industry and create lasting partnerships for the development of AI.

The workshop, which aims to build alliances to take the Catalan AI R&D ecosystem to the next level, will be attended by more than thirty participants. The event will address the needs that startups integrating into this ecosystem may face. The organizations that support the pillars of the Catalan AI strategy will explain their structure and operation. A couple of radically different companies will explain their objectives. On the one hand, HUAWEI is an example of a large company and, on the other, Enzyme Advizing Group is an example of an SME. The speakers will also talk about similar experiences in other AI ecosystems and discuss in a panel with all participants the mechanisms that can facilitate the growth of the ecosystem.

The organization of this event has been a joint effort between the Artificial Intelligence Research Alliance of Catalonia (AIRA) and the AI center of excellence Hermes of Leitat. They have been supported by the Center for Innovation in Data Technology and Artificial Intelligence (CIDAI); the Observatory for Ethics in Artificial Intelligence (OEIAC) and the Catalan Digital Alliance for Artificial Intelligence (DCA-IA).

For more information about the program, you can consult the website.

 

 

El Mobile World Congress no serà l'únic esdeveniment tecnològic que tindrà lloc la primera setmana de març a Barcelona. L'ecosistema català d'Intel·ligència Artificial continua creixent. Aprofitant l'ocasió, aquest 1 de març, els principals centres de recerca de IA catalans es reuniran amb empreses capdavanteres del sector per a compartir experiències i debatre quins mecanismes poden facilitar la integració de la recerca i la indústria i crear aliances duradores per al desenvolupament de la IA.

El taller, que té com a objectiu crear aliances per a portar l'ecosistema català d'I+D en IA al següent nivell, comptarà amb més de trenta participants. L'esdeveniment abordarà les necessitats a les quals es poden enfrontar les petites i grans empreses que s'integren en aquest ecosistema. Les organitzacions que sustenten els pilars de l'estratègia catalana de IA explicaran la seva estructura i funcionament. Un parell d'empreses radicalment diferents explicaran els seus objectius. D'una banda, HUAWEI és un exemple de gran empresa i, per un altre, Enzyme Advizing Group és un exemple de PIME. Els ponents també parlaran d'experiències similars en altres ecosistemes de IA i discutiran en un panell amb tots els participants els mecanismes que poden facilitar el creixement de l'ecosistema.

L'organització d'aquest esdeveniment ha estat un esforç conjunt entre l'Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial de Catalunya (AIRA) i el centre d'excel·lència en IA Hermes de Leitat. Han comptat amb el suport del Centre d'Innovació en Tecnologia de Dades i Intel·ligència Artificial (CIDAI); l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial (OEIAC) i l'Aliança Digital Catalana per a la Intel·ligència Artificial (DCA-IA).

Per a més informació sobre el programa, es pot consultar la web de l'esdeveniment

ENG

Entities and companies, expanding the AI Catalan ecosystem

The Mobile World Congress will not be the only technology event that will take place the first week of March in Barcelona. The Catalan ecosystem on Artificial Intelligence continues to grow. On the occasion, this March 1, the main Catalan AI research centers will meet with leading companies in the sector to share experiences and discuss what mechanisms can facilitate the integration of research and industry and create lasting partnerships for the development of AI.

The workshop, which aims to build alliances to take the Catalan AI R&D ecosystem to the next level, will be attended by more than thirty participants. The event will address the needs that startups integrating into this ecosystem may face. The organizations that support the pillars of the Catalan AI strategy will explain their structure and operation. A couple of radically different companies will explain their objectives. On the one hand, HUAWEI is an example of a large company and, on the other, Enzyme Advizing Group is an example of an SME. The speakers will also talk about similar experiences in other AI ecosystems and discuss in a panel with all participants the mechanisms that can facilitate the growth of the ecosystem.

The organization of this event has been a joint effort between the Artificial Intelligence Research Alliance of Catalonia (AIRA) and the AI center of excellence Hermes of Leitat. They have been supported by the Center for Innovation in Data Technology and Artificial Intelligence (CIDAI); the Observatory for Ethics in Artificial Intelligence (OEIAC) and the Catalan Digital Alliance for Artificial Intelligence (DCA-IA).

For more information about the program, you can consult the website.

 

 

Requirements:

Salary: 


Duration: 


Workday: 


Workplace: 


Start date: 


Closing date: