LLINT
LLINT

LLINT
LLINT
 : 
Llibre Intel.ligent
Llibre Intel.ligent

A Project coordinated by IIIA.

Web page:

Principal investigator: 

Collaborating organisations:

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, S.L. (IRIF), Baherumi Digital S.L. (actualment AULA DIGITAL TEXT SL), Knowledge Control Solutions S.L., UDT-IA

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, S.L. (IRIF), Baherumi Digital S.L. (actualment AULA DIGITAL TEXT SL), Knowledge Control Solutions S.L., UDT-IA

Funding entity:

ACC1Ó RD09-1-0035
ACC1Ó RD09-1-0035

Funding call:

Funding call URL:

Project #:

LLINT
LLINT

Total funding amount:

180.236,00€
180.236,00€

IIIA funding amount:

Duration:

06/Jun/2009
06/Jun/2009
06/Jun/2012
06/Jun/2012

Extension date:

No publications uploaded yet
Pere García Calvés
Tenured Scientist
Pablo Noriega
Científico Ad Honorem
Isaac Pinyol
Industrial PhD Student
José Antonio Rodríguez-Barranco
Contract Engineer
Jordi Sabater-Mir
Tenured Scientist
Phone Ext. 431856