smartNorms4BIM smartNorms4BIM

smartNorms4BIM smartNorms4BIM

 : 

Verificació intel·ligent de normes arquitectòniques i de la construcció en models BIM Verificació intel·ligent de normes arquitectòniques i de la construcció en models BIM

A Project coordinated by IIIA.

Principal investigator:

Marco Schorlemmer Marco Schorlemmer

Team members:

Collaborating organisations:

Enginyeria de l'Edificació i Project Management SLP

Enginyeria de l'Edificació i Project Management SLP

Funding entity:

ACCIÓ ACCIÓ

Funding call:

INNOTEC 2019 INNOTEC 2019

Project #:

INNOTECRD19-1-0045 INNOTECRD19-1-0045

Funding amount:

99.648,28€ 99.648,28€

Duration:

2020-02-18 2020-02-18

 -

2021-10-17 2021-10-17

En l'àmbit de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció (AEC) s’empren cada cop més estàndards per a la representació digitalitzada de les característiques físiques i funcionals d'una edificació. En canvi els textos normatius que afecten a aquest sector acostumen a estar expressats en llenguatge natural. Per tant, la verificació que el disseny d'un edifici efectivament s'ajusta a una determinada normativa continua essent un procés intrínsecament manual, subjecte a errors humans d'interpretació, i que requereix la consulta experimentada d'àmplia documentació i dades relatives a la construcció.

El projecte smartNorms4BIM vol innovar mitjançant les TIC en la verificació del compliment de normes i codis en el sector de l'AEC, per tal de fer un salt qualitatiu en la capacitat d'interoperabilitat entre els diferents agents involucrats i millorar així significativament la gestió de projectes en aquest sector industrial. Per això es desenvoluparà un prototip experimental d'una eina que demostri donar suport computacional a la tasca de verificació, combinant tècniques de modelatge i gestió de la informació amb tècniques de la intel·ligència artificial. Un petit avanç en l'automatització del procés pot suposar una reducció important en temps, cost i risc d'error, a més d'orientar l'adopció d'aquelles tecnologies TIC que duran a una Administració electrònica de qualitat i eficient en la seva tasca de verificació de normes.

En l'àmbit de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció (AEC) s’empren cada cop més estàndards per a la representació digitalitzada de les característiques físiques i funcionals d'una edificació. En canvi els textos normatius que afecten a aquest sector acostumen a estar expressats en llenguatge natural. Per tant, la verificació que el disseny d'un edifici efectivament s'ajusta a una determinada normativa continua essent un procés intrínsecament manual, subjecte a errors humans d'interpretació, i que requereix la consulta experimentada d'àmplia documentació i dades relatives a la construcció.

El projecte smartNorms4BIM vol innovar mitjançant les TIC en la verificació del compliment de normes i codis en el sector de l'AEC, per tal de fer un salt qualitatiu en la capacitat d'interoperabilitat entre els diferents agents involucrats i millorar així significativament la gestió de projectes en aquest sector industrial. Per això es desenvoluparà un prototip experimental d'una eina que demostri donar suport computacional a la tasca de verificació, combinant tècniques de modelatge i gestió de la informació amb tècniques de la intel·ligència artificial. Un petit avanç en l'automatització del procés pot suposar una reducció important en temps, cost i risc d'error, a més d'orientar l'adopció d'aquelles tecnologies TIC que duran a una Administració electrònica de qualitat i eficient en la seva tasca de verificació de normes.

No publications yet